Systeemoverzicht

Het UMO platform biedt organisaties een onafhankelijk meldcentrale concept voor het thuis bewaken en begeleiden van kwetsbare mensen op het gebied van acute hulp, zorgpreventie en eHealth toepassingen.

Het UMO platform is ontworpen voor zorgcentrales om een breed scala aan zorg op afstand diensten vanuit één systeem te kunnen beheren. Denk hierbij aan zorgalarmering, mobiele vindbaarheid, video-coaching, medicatie-trouwheid, medische metingen of preventieve eHealth toepassingen. De toenemende vergrijzing zorgt voor een groeiende vraag naar vernieuwende zorgconcepten, die mensen helpen langer zelfstandig te laten wonen in hun eigen vertrouwde leefomgeving.

Het open UMO platform is ontworpen om zowel de bestaande apparatuur als toekomstige digitale technologie bij de mensen thuis te ondersteunen vanuit een cloud-based omgeving. De UMO staat voor onafhankelijkheid en wordt daarom nooit gehinderd om de laatste innovaties van leveranciers te ontsluiten. Het certified partner programma waarborgt de correcte werking tussen de apparatuur en de UMO. Met onze internationale ervaring bieden we onze klanten daarom voorsprong door innovatieve keten-diensten en nieuwe bedrijfsmodellen te introduceren.

Digitaal met UMO

Verklizan is altijd vooruitstrevend geweest in de acceptatie van digitale alarmering in het UMO-platform. Al sinds 2009 is ontvangst via de digitale snelweg mogelijk. De UMO werkt middels het unieke hybride concept mee aan een geruisloze transitie van de analoge naar digitale omgeving. Vele tienduizenden IP-apparaten worden al dagelijks door UMO meldcentrales in diverse landen succesvol gemonitord.

Digitale verbindingen tussen UMO en een breed scala aan apparatuur maken het mogelijk om continu informatie-uitwisseling te onderhouden, waardoor de aangeboden dienst een nieuwe dimensie krijgt voor het langer zelfstandig thuis wonen.

Hosted oplossing
Naast het ontvangen van digitale alarmoproepen, is de full digital UMO ook uitermate geschikt voor operationeel beheer in onze private cloud omgeving, waardoor het niet langer nodig is om op locatie fysieke servers en infrastructuur te installeren. Deze technische ontzorging biedt onze klanten flexibiliteit, snelle uitbreidingsmogelijkheden en kostenbesparingen op netwerk- en systeembeheer.

Voordelen

et UMO platform biedt organisaties een onafhankelijk meldcentrale concept voor het thuis bewaken en begeleiden van kwetsbare mensen. De voordelen:

Onafhankelijk & Keuzevrijheid

Verklizan is volledig onafhankelijk van andere fabrikanten en leveranciers. Dit geeft onze klanten keuzevrijheid welke apparaten op het UMO platform worden aangesloten. Met onze volledige focus op het centrale platform wordt het mogelijk met elke leverancier van thuistechnologie een partner samenwerking aan te gaan om tot een gecertificeerde koppeling te komen. Dit maakt de UMO uniek.

Open Platform

Het open UMO platform stelt dienstverleners in staat te koppelen met een grote reeks aan zorg op afstand oplossingen. Dit varieert van traditionele personenalarmering tot slimme sensoren en preventieve Ehealth toepassingen.
[ Meer ]

Modulaire benadering

Het UMO-platform is modulair opgebouwd en biedt zo flexibele en betaalbare oplossingen voor elke organisatie, ongeacht de grootte of aangeboden diensten.

Alles-in-één applicatin

De alles-in-één UMO applicatie biedt een gebruiksvriendelijke, consistente omgeving voor een breed scala aan diensten, waardoor een uniforme werkwijze en bijhorende managementinformatie efficiëntie en besparingen opleveren.

Internationaal network

Het UMO-platform wordt gebruikt door vele honderden organisaties verspreid over een groot aantal landen en continenten. Door het beste van deze werelden te combineren kunnen onze klanten onze ruime ervaring benutten.

Management overzicht

Het UMO-platform biedt flexibele oplossingen aan voor managementoverzichten en rapportages, inclusief alle rapportages die benodigd zijn voor keurmerken en certificeringen. Dynamische dashboards helpen supervisors en managers om de prestaties in de meldkamer continue te optimaliseren.

24/7 ondersteuning

Het UMO-platform is ontworpen met de hoogste mate van betrouwbaarheid. Onze ervaren engineers bieden 24/7 ondersteuning aan al onze klanten. Daarnaast bieden we uitwijkmogelijkheden aan in geval van calamiteiten.

Oplossingen

Sinds de introductie van het UMO platform in 1993 zijn de mogelijkheden jaarlijks toegenomen.

De technologische ontwikkelingen en de groeiende vraag naar zorg op afstand hebben geleid tot een snelle uitbreiding van geavanceerde mogelijkheden in het UMO platform. Of het nu gaat om persoonlijke veiligheid, preventie, medische metingen, medicatiecontrole, videogesprekken, zorgrobots, internet of things, slimme sensoren of geografisch localiseren, de UMO manifesteert zich als de krachtige coördinator van connected care toepassingen.

UMO Web

Met onze nieuwe reeks Web- en Apps willen we een revolutie teweegbrengen in de communicatie tussen zorgcentrale, zorgverleners, familieleden en andere ketenpartners.

Door de meldcentrale te ontsluiten middels toepassingen voor smartphones, tablets en internetbrowsers, ontstaat een nieuw totaalconcept in de digitale Telecare en Ehealth markt.

Deze transitie biedt alle stakeholders in de keten de gelegenheid om volwaardige partners te worden in het online ondersteunen van de zorgdiensten.

Information Symbol

UMO ClientInfo Web

UMO ClientInfo Web biedt een complete oplossing aan voor het beheren van UMO klantgegevens via een webportaal of tablet. Geautoriseerde medewerkers krijgen veilig toegang tot hun toegewezen klantgegevens en kunnen de telecare of Ehealth diensten overal en altijd (mobiel) beheren en rapporteren. Alle wijzigingen in klantgegevens worden vastgelegd, zodat later altijd kan worden teruggezocht wie wat wanneer heeft gewijzigd.

Information Symbol

MyUmo Web

MyUMO kan eindgebruikers, of hun familie, toegang verschaffen tot hun klantgegevens en hen in staat stellen om wijzigingsverzoeken rechtstreeks naar het UMO-platform te sturen. Het kan ook worden gebruikt voor het aanbieden van andere diensten vanuit uw organisatie. Het MyUMO-webportaal kan worden voorzien van uw eigen logo conform huisstijl.

UMO App

Onze UMO App – ontworpen voor gebruiksgemak via smartphones – geeft zorgprofessionals overal toegang tot gegevens die normaliter enkel in de zorgcentrale beschikbaar zijn.

Deze transitie biedt (extern) personeel de gelegenheid efficiënte mobiele ondersteuning te bieden aan de hulpvrager.

heart

UMO Responder App

Het is van vitaal belang voor professionele hulpverleners in het veld om toegang te hebben tot de meest actuele cliëntinformatie bij het reageren op een alarmsituatie. Deze informatie wordt momenteel middels telefonisch contact gedeeld tussen de centralist en de hulpverlener; een tijdrovend en foutgevoelig proces. De UMO Responder App biedt een eenvoudige en veilige oplossing om verzoeken tot alarmopvolging te verzenden naar hulpverleners in het veld.

Naast mobiele alarmopvolging beschikt de UMO Responder App ook over de mogelijkheid om cliëntinformatie in het UMO platform toe te voegen door het aanmaken van notities. Voorbeelden hiervan zijn; informatie over het welbevinden van de cliënt, veranderingen in medicatie en gesignaleerde problemen met lopen. Aan een notitie kan tevens, voor vele doeleinden, een foto worden toegevoegd. Het is waardevol voor centralisten om over deze informatie te beschikken bij het afhandelen van toekomstige alarmen.

German Ambulance
Loading