Zorgcentrale Noord en Verklizan tekenen een nieuwe meerjarenovereenkomst

De samenwerking tussen Verklizan en Zorgcentrale Noord (ZCN) kent een lange geschiedenis. Voor de initiële opstart van de UMO binnen deze organisatie moeten we terug naar het begin van de jaren ‘90 van de vorige eeuw. ZCN is 26 jaar geleden in het leven geroepen om 24-uurs zorg te verlenen aan mensen met een zorgvraag. Diverse zorgaanbieders en De Friese Zorgverzekeraars sloegen in een corporatie de handen ineen. Vanaf de start van deze samenwerking is gekozen voor de UMO als centraal afhandelingsplatform. Vanzelfsprekend zijn wij als Verklizan trots dat we deze centrale rol al voor zo veel jaren mogen invullen.

In de begin jaren negentig spraken we nog uitsluitend over traditionele zorgalarmering gebruikmakend van de analoge telefoonlijn. Als we kijken naar de huidige innovatieagenda van ZCN en Verklizan, kunnen we niet anders stellen dan dat er in de jaren veel veranderd is. Voor beide partijen zijn gezondheidspreventie en e-health belangrijke thema’s en op deze vlakken wordt dan ook intensief samengewerkt en mooie resultaten geboekt.

De ambitie van beide partijen gaat nog verder. Daarom is een nieuwe overeenkomst gesloten met daarin een ambitieuze innovatieagenda voor de komende 3 jaren. Recent heeft de ondertekening van de overeenkomst plaatsgevonden. Verklizan kijkt ernaar uit om samen met ZCN deze innovatieagenda te realiseren.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Loading